본문으로 이동

세종학당

언어선택 ▶

학당소개

  • 세종학당소개
  • 학당소개

Sejong Hakdang là gì ?

Sejong Hakdang là phiên âm theo tiếng Hàn : 세종 학당 재단- 世宗學堂財團; tiếng Anh : King Sejong Institute Foundation- KSIF; tiếng Việt : Quỹ Giáo dục Sejong; là một thương hiệu do chính phủ Hàn Quốc lập ra nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng và thông tin trong lãnh vực văn hóa- giáo dục về tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho học viên, giáo viên và các nhà nghiên cứu. Sejong Hakdang dự kiến ​​sẽ được phát triển như là thương hiệu giáo dục về Hàn Quốc học trên toàn thế giới.

Sejong là ai ?

Sejong, viết tắt của Sejong Daewang- 세종 대왕- Sejong đại vương, là tên vị vua thứ tư của vương triều Joseon- 조선- Triều Tiên (1392-1897); Ông sinh ngày 06/5/1397 mất ngày 18/5/1450; thời gian trị vì từ 18/9/1418 – 18/5/1450. Ông là người có công sáng tạo bảng chữ cái Hangeul được công bố năm 1446.

Hakdang- 학당: Cơ sở giáo dục (học viện)

Jaedan- 재단 : Tổ chức, Quỹ.  

Quá trình hình thành của chúng tôi

Năm 2008 : KSIF được thành lập theo theo chỉ thị của Tổng thống

Năm 2009 : 7 Bộ phối hợp trình bày phương án " Mở rộng phổ biến, toàn cầu hóa tiếng Hàn"; báo cáo tại “Ủy ban Thương hiệu quốc gia và tăng cường sức mạnh kinh tế quốc gia”

Năm 2010 : Các Bộ - Ngành trình Đề án sửa đổi Bộ Luật ngôn ngữ cơ bản.

Năm 2011 : Thực hiện sửa đổi Bộ Luật ngôn ngữ cơ bản (Xúc tiến thành lập Quỹ giáo dục Sejong – King Sejong Institute Foundation)

Năm 2012

+ 23.5 : Ban hành luật cơ bản về chữ Quốc ngữ

            + 24.8 : Thi hành luật cơ bản về chữ Quốc ngữ

            + 11.10 : Tổ chức họp báo thành lập Quỹ giáo dục Sejong

            + 17.10 : Đăng ký tư cách pháp nhân

            + 24.10 : Quỹ giáo dục Sejong đi vào hoạt động

Năm 2013 : Được Bộ kế hoạch tài chánh xác nhận là tổ chức Xã hội dân sự

Năm 2014 : Được xác định tư cách pháp nhân như một tổ chức Văn hóa – Nghệ thuật.

Logos (Biểu tượng) của chúng tôi :

Hình dạng “ㅎ” tượng trưng cho chữ Hàn ”한글- Hangeul”,  hình dạng “ㅅ”  ở phía trái của logos nằm phía trên vai “ㅎ” là chữ đầu tiên của “서울- Seoul”,  tên thành phố nơi đặt “trụ sở” của Học viện Sejong; Hai chữ “ㅅ” và “ㅎ” cũng có nghĩa là “당- Sejong Hakdang”; Bên cạnh là dòng chữ “세종 학당” (Sejong Hakdang- Học viện Sejong) thương hiệu của chúng tôi bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. 

 

 호찌민2세종학당은 주호치민총영사관이 연계기관이며 호치민국립사범교육대학교 한국학센터가 운영하는 베트남내 한국어 보급을 위해 설립된 세종학단재단의 해외운영기관입니다 

 

전화: (+84) 8 66 566 166, (+84) 8 66 722 922

주소:  Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phòng C602, Số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

세종학당소개

세종학당재단
누리-세종학당
StudyinKorea
2018 평창 올림픽

찾아오시는길