본문으로 이동

세종학당

언어선택 ▶
2017년 한국어 말하기대회
khai giảng học kỳ 1 vào ngày 3 tháng 3.
개강안내
말하기대회
Eg
2017년 한국어 말하기대회

우리 학당을 소개합니다

Sejong Hakdang là gì ? Sejong Hakdang là phiên âm theo tiếng Hàn : 세종 학당 재단- 世宗學堂財團; tiếng Anh : King Sejong Institute Foundation- KSIF; tiếng Việt : Quỹ Giáo dục Sejong; là một thương hiệu do chính phủ Hàn Quốc lập ra nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng và thông tin trong lãnh vực văn hóa- giáo dục về tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc ...

수업일정

  • 초급 1B - 1(M)
    • 수강신청기간 : 2016.10.17 ~ 2016.12.16
  • 초급 2B
    • 수강신청기간 : 2016.10.17 ~ 2016.12.16

찾아오시는길